21 lutego 2019

Raport nr 48/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, iż 13 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. („Walne Zgromadzenie”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Grzegorz Godlewski.

Na podstawie uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki na członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Grzegorz Pawlik. Powołanie jest skuteczne od chwili podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższymi zmianami w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie:

  • Pani Bożena Solska,
  • Pan Mariusz Brysik,
  • Pani Aleksandra Kłak-Kucharska,
  • Pani Karolina Stołecka,
  • Pan Grzegorz Pawlik.

Życiorys nowo wybranego członka Rady Nadzorczej, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA: Inne uregulowania

 

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej