28 marca 2017

28 MARCA 2017, NUMER RAPORTU EBI 28/2017

Wykup obligacji

 

ZMIANA DATY PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

W nawiązaniu do raportu bieżącego (EBI) nr 4/2017 Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje, że skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2016 zostanie przekazany w dniu 30 marca 2017 r., a nie jak wskazano w ww. raporcie bieżącym, w dniu 30 kwietnia 2017 r. O ewentualnej zmianie daty publikacji jednostkowego raportu rocznego GetBack S.A. za rok 2016, Emitent poinformuje osobnym raportem.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” oraz § 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska –Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej