02 sierpnia 2016

2 SIERPNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 37/2016

Informacja o powołaniu Członka Zarządu

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dn. 1 sierpnia 2016 r. Pani Anna Paczuska została powołana do Zarządu Spółki, obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Pani Anna Paczuska związana jest z branżą od 1999 roku. Rozpoczynała swoją karierę w firmie Intrum Justitia, gdzie zajmowała się procesem windykacji i wspieraniem procesów z tym związanych, w szczególności obsługą pierwszych w Polsce portfeli kupionych. W latach 2004-2016 pracowała w firmie EOS KSI Polska sp. z o.o., zaczynając od stanowiska Dyrektora, awansując w kolejnych latach na pozycję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu. Dzięki bogatemu doświadczeniu, Pani Anna Paczuska będzie dla Spółki znaczącym wsparciem i w ocenie Zarządu przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej