21 lutego 2019

Raport Nr 81/2014

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z 28 sierpnia 2012 roku, o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 55/2012 z 29 sierpnia 2012 r. Na jego podstawie kwota kredytu została zmniejszona z 2,5 mln zł do 0,5 mln. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej