21 lutego 2019

Raport Nr 62/2015

WYKUP OBLIGACJI SERII J WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 10 sierpnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku. Seria J była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej