21 lutego 2019

Raport nr 30/2017

TYTUŁ RAPORTU: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 roku.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce 18 sierpnia 2017 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem:

  • liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
  • procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,
  • łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

 

PODSTAWA PRAWNA: Inne uregulowania

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej