12 czerwca 2015

12 CZERWCA 2015, NUMER RAPORTU EBI 14/2015

Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 r.:

  • Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął uchwałę nr 567/2015,
  • Zarząd BondSpot S.A. podjął Uchwałę nr 99/15,

 

Na podstawie których to Uchwał Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarząd BondSpot S.A. postanowił o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki GetBack S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda (tysiąc złotych):

  • 1) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 18.500.000 zł (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych),
  • 2) 6.605 (sześć tysięcy sześćset pięć) obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 6.605.000 zł (sześć milionów sześćset pięć tysięcy złotych).

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”. §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej