22 czerwca 2015

22 CZERWCA 2015, NUMER RAPORTU EBI 16/2015

Oświadczenie o udzieleniu prokury łącznej

 

Zarząd GetBack S.A.(dalej Spółka) informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 r. złożył Oświadczenie o udzieleniu prokury łącznej:

 • Pani Monice Korpas
 • Panu Mariuszowi Brysikowi
 • Panu Maciejowi Kędziora
 • Panu Grzegorzowi Godlewskiemu

 

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że na podstawie złożonego Oświadczenia, o którym wyżej mowa, każdy z Prokurentów jest upoważniony do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki łącznie z innym Prokurentem (wymagane jest łączne działanie dwóch spośród wyżej wymienionych Prokurentów). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 r. podjął Uchwałę nr 47/2015 o powołaniu do pełnienia funkcji Prokurenta Spółki:

 • Pani Monice Korpas
 • Pana Mariusza Brysika
 • Pana Macieja Kędziorę
 • Pana Grzegorza Godlewskiego

zatwierdzając, iż każdy z Prokurentów jest upoważniony do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki łącznie z innym Prokurentem (wymagane jest łączne działanie dwóch spośród wyżej wymienionych Prokurentów) – prokura łączna.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
 • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
 • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej