21 lutego 2019

Raport Nr 7/2017

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW ROCZNYCH ZA ROK 2016.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, o zmianie terminu publikacji:

  • jednostkowego raportu rocznego EGB Investments S.A. za rok 2016, oraz
  • skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

Nowy termin publikacji ww. raportów to 31 marca 2017 roku. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 r. (raport bieżący EBI nr 1/2017 z 2 stycznia 2017 roku) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportów był 2 czerwca 2017 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wymienione w ww. Harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej