21 lutego 2019

Raport Nr 49/2016

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPROWADZENIE AKCJI NA OKAZICIELA SERII A I B DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU RYNKU NEWCONNECT.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł,
  • 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł.

Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o zarejestrowanie ww. akcji w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej