21 lutego 2019

Raport Nr 45/2015

REJESTRACJA OBLIGACJI SERII AF (2/2015) W KDPW S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 11 czerwca br. Spółka otrzymała Uchwałę nr 373/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 10 czerwca 2015 roku dotyczącą przyjęcia z dniem 12 czerwca br. do depozytu papierów wartościowych 6.000 obligacji na okaziciela serii AF (2/2015) o wartości nominalnej 1.000 zł. Spółka informowała o ich emisji w raportach bieżących EBI nr 22/2015 oraz 23/2015. Obligacje zostały oznaczone kodem PLEGBIV00053.

W związku z ww. uchwałą, Spółka przygotowuje obecnie dokumentację w celu ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Edyta Chabasińska-Rojek – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej