21 lutego 2019

Raport Nr 5/2015

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o otrzymaniu 23 stycznia 2015 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 19 stycznia 2015 r. (sygn. BY. XIII NS-Rej. KRS/013426/14/685), dotyczącego rejestracji zmian Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z rejestracją przez Sąd §18 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszły rezygnacje Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu i Pani Moniki Kurowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. powołująca dotychczasową Wiceprezes Zarządu Spółki do składu Rady Nadzorczej.

Tym samym Zarząd Spółki jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi:

  • Krzysztof Matela – jako Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. jest pięcioosobowa i w jej skład wchodzą:

  • Dariusz Górka – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zbigniew Misztal – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Jolanta Małgorzata Niewiarowska – jako Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Zbigniew Szachniewicz – jako Członek Rady Nadzorczej,
  • Konrad Żaczek – jako Członek Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej