21 lutego 2019

Raport Nr 13/2016

PODPISANIE UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI 3

Treść raportu

4 lutego 2016 roku Spółka otrzymała podpisaną z ALTUS TFI S.A. umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3. Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie całością portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej