21 lutego 2019

Raport Nr 5/2017

ROZWIĄZANIE UMOWY ZLECENIA ZARZĄDZANIA CZĘŚCIĄ PORTFELA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU GETBACK WINDYKACJI NSFIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o rozwiązaniu z dniem 15 marca 2017 roku umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ, o podpisaniu której informowano w raporcie bieżącym ESPI nr 26/2016 z 18 października 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej