21 lutego 2019

Raport Nr 18/2016

ROZWIĄZANIE UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU OPUS NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2016 roku umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ, o podpisaniu której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 96/2013 z 24 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej