21 lutego 2019

Raport Nr 10/2017

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż na posiedzeniu jakie miało miejsce 29 maja br. Rada Nadzorcza, powołała z dniem 30 maja br. Pana Michała Kozdrowicza do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. W związku z tym z dniem 30 maja br. Zarząd EGB Investments S.A., powołany na kadencję, która kończy się 24 listopada 2018 roku, będzie trzyosobowy i w jego skład wchodzić będą:

  • Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
  • Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu,
  • Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu.

Życiorys nowego członka Zarządu, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej