21 lutego 2019

Raport Nr 17/2016

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AK (4/2016).

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AK (4/2016) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 57/2016 oraz ESPI nr 15/2016 z 24 sierpnia 2016 roku).

Celem emisji obligacji serii AK jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Inwestorzy objęli 10.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AK o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.

Obligacje serii AK są obligacjami oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, z terminem wykupu przypadającym na dzień 26 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej