21 lutego 2019

Raport Nr 27/2015

WYKUP OBLIGACJI SERII G ORAZ H WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 13 kwietnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami:

  • 92 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości 9,2 mln zł, oraz
  • 14 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii H o łącznej wartości 1,4 mln zł

wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2012 roku.

Serie G oraz H była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej