21 lutego 2019

Raport Nr 61/2016

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AG (3/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 188.640 zł w ramach trzeciego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00061.
Podstawa prawna

§4 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej