21 lutego 2019

Raport nr 39/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. informuję, iż 9 października 2017 r. zwołane zostało:

  • na dzień 6 listopada 2017 r. na godzinę 9:00 Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2016 (AH),
  • na dzień 6 listopada 2017 r. na godzinę 9:15 Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 2/2016 (AI), oraz
  • na dzień 6 listopada 2017 r. na godzinę 9:30 Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 3/2016 (AJ).

Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy ww. serii stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej