21 lutego 2019

Raport Nr 55/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2013 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2013 r.:
  • Terminowy wykup obligacji serii A i B przez EGB Investments S.A.
  • Zamknięcie emisji obligacji K, L, Ł w EGB Investments S.A.
  • Objęcie przez EGB Investments S.A. 1.859.723 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii D MEGA DEBT NS FIZ
  • Rejestracja AGIO EGB NS FIZ
  • Podpisanie przez EGB Investments S.A. umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO EGB NS FIZ
  • Wykup obligacji serii D w EGB Finanse Sp. z o.o.
  • Zakończenie emisji obligacji F i G w EGB Finanse Sp. z o.o.
  • Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (czerwiec)
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.03.2013   
01.04 – 30.06.2013
Przychody ogółem 13 982 019 zł 16 261 565
Przychody ze sprzedaży 13 709 265 zł 15 835 349
Zysk ze sprzedaży 2 481 496 zł 2 390 679
Zysk netto 1 108 983 zł 1 191 179
Rentowność sprzedaży 18,10% 15,10%
ROE 18,87% 20,69%
ROA 8,69% 8,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78% 57,43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    126,19% 135,06%
EBIT 2 485 476 zł 2 425 532
EBITDA 2 630 768 zł 2 559 404
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Stabilny, wyrównany poziom przychodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową w II kwartale br., jak i całym pierwszym półroczu oraz efekty procesów optymalizacyjnych w obszarze kosztów i zatrudnienia, zapoczątkowanych w roku 2012, pozwoliły na wypracowanie wyższego zysku i zwiększenie wskaźników rentowności. Ostatnie trzy miesiące to okres, w którym wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej skupiły się na realizowaniu założonych celów operacyjnych, w tym weryfikacji, zrewidowaniu i w konsekwencji – uproszczeniu wewnętrznych procesów i procedur.

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010