30 czerwca 2016

30 CZERWCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 30/2016

Wykup obligacji serii U

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 30.06.2016 r. Spółka dokonała wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii U o łącznej wartości nominalnej równej 10.000.000 zł. Obligacje były oprocentowane, a wykup nastąpił po cenie równej wartości nominalnej.

 

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej