23 marca 2016

23 MARCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 14/2016

Data pierwszego dnia notowania obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z uchwałą Zarządu BondSpot S.A. (obie uchwały datowane na dzień 22 marca 2016 r.), pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst wyemitowanych przez GetBack S.A. obligacji na okaziciela serii G i H o łącznej wartości nominalnej równej 25.105.000 zł, wyznaczony został na dzień 24 marca 2016 r. Obligacje serii G i H notowane będą w systemie notowań ciągłych odpowiednio pod nazwą skróconą GBK0819 i GBK0919.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej