21 lutego 2019

Raport Nr 113/2014

OBJĘCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 006 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka objęła 6.451 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 006 funduszu AGIO EGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Cena każdego z nich wyniosła 780,74 zł.

Objęcie ww. certyfikatów stanowi kontynuację współpracy Spółki z AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (informację o podpisaniu umowy dotyczącej utworzenia funduszu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2013 z 12 marca 2013 roku). AGIO EGB NS FIZ nabywa portfele wierzytelności pochodzące przede wszystkim z sektora finansowego. Zarządzanie sekurytyzowanymi aktywami funduszu zostało powierzone EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej