21 lutego 2019

Raport Nr 54/2015

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B PLEJADA WIERZYTELNOŚCI 1 FIZ NFS.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 6 lipca 2015 r. Spółka otrzymała od EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii B (dalej: Certyfikaty) Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego (dalej: Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS). Potwierdzenie wykupu dotyczy 20.000 Certyfikatów serii B. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 33,22 zł. W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 664.400 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 30.592 Certyfikatów serii B Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej