04 marca 2016

4 MARCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 6/2016

Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2015 rok.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 Zarząd GetBack S.A. informuje, że jednostkowy raport roczny spółki GetBack S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2015 zostaną przekazane w dniu 7 marca 2016 r., a nie jak wskazano w ww. raporcie bieżącym w dniu 21 marca 2016 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej