21 lutego 2019

Raport Nr 7/2016

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A. W DNIU 17 CZERWCA 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 17 czerwca 2016 roku, z określeniem liczby posiadanych akcji, liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

załącznik: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A., które odbyło się 17 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej