21 lutego 2019

Raport Nr 75/2015

UZUPEŁNIENIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 6 listopada 2015 r. Akcjonariusz Spółki – EGB International s.a.r.l. w ramach uprawnienia przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. Pana Jakuba Rybę oraz Pana Zygmunta Kostkiewicza, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Dariusza Górki oraz Konrada Żaczka (raport bieżący EBI nr 74/2015, z 6 listopada 2015 r.).

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

  1. Jakub Ryba,
  2. Zygmunt Kostkiewicz,
  3. Zbigniew Misztal,
  4. Jolanta Małgorzata Niewiarowska,
  5. Zbigniew Szachniewicz.

Oświadczenie o powołaniu oraz życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej