27 kwietnia 2017

27 KWIETNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 47/2017

Przydział obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Publicznych

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. przydziału 600.000 oferowanych obligacji serii PP1 o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 10 maja 2020 roku („Obligacje”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji („Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku. Zapisy na Obligacje prowadzono w dniach od 18 do 25 kwietnia 2017 roku (włącznie). Spółka przekaże szczegółowe informacje o wynikach oferty Obligacji w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Podstawa prawna:

§5 ust 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej