21 lutego 2019

Raport nr 50/2017

TYTUŁ RAPORTU: Rozwiązanie spółki zależnej – Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez wspólników Kancelarii Prawnej EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa („Kancelaria”) w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwały o rozwiązaniu spółki. Jedynym komandytariuszem Kancelarii była Spółka, a tym samym Kancelaria wchodziła, jako spółka zależna, w skład grupy kapitałowej Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii było świadczenie pomocy prawnej dla Spółki i jej klientów. Decyzję o rozwiązaniu Kancelarii podjęto w związku z planowanym połączeniem przez przejęcie Spółki przez jej jedynego akcjonariusza, tj. GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o czym Spółka informowała w poprzednich raportach bieżących.
Przedsiębiorstwo Kancelarii zostało uprzednio nabyte przez Kancelarię Prawną Getback Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, spółkę z grupy kapitałowej GetBack S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej