21 lutego 2019

Raport Nr 65/2015

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AF (2/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie 184.320 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AF (2/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00053.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej