21 lutego 2019

Raport Nr 44/2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako Zarząd spółki dominującej przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2011 roku.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1. pkt. 1 i ust. 2 oraz §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2011
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010