30 marca 2017

30 MARCA 2017, NUMER RAPORTU EBI 30/2017

Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport roczny Grupy GetBack za rok obrotowy 2016.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”. § 11 ust. 2 oraz § 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej