21 lutego 2019

Raport Nr 90/2015

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AD (9/2014) ORAZ AG (3/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 390.600 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00038,
  • 189.240 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00061.
Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej