21 lutego 2019

Raport Nr 13/2016

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 23 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do składu Rady Nadzorczej powołana została Pani Joanna Andryszczak-Lewandowska. W związku z powyższymi zmianami w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie:

  • Pan Jakub Ryba,
  • Pan Zygmunt Kostkiewicz,
  • Pani Iwona Nowak,
  • Pan Piotr Góralewski,
  • Pan Maciej Wejman,
  • Pani Joanna Andryszczak-Lewandowska.

Życiorys nowo wybranego członka Rady Nadzorczej, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej