21 lutego 2019

Raport Nr 49/2015

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AD (9/2014).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie 401.400 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00038.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej