21 lutego 2019

Raport Nr 74/2015

REZYGNACJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 6 listopada 2015 r., wpłynęły do Spółki pisma, zawierające oświadczenia o rezygnacji:

  • Pana Dariusza Górki oraz
  • Pana Konrada Żaczka,

ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej