21 lutego 2019

Raport Nr 25/2016

PODPISANIE UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ EGB BARTŁOMIEJ ŚWIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 4 października br. Spółka powzięła informację, iż Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (dalej: Kancelaria) podpisała umowę o obsługę prawną z EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Podpisanie ww. umowy stanowi wypełnienie zobowiązania Spółki wynikającego z umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ww. funduszu, zgodnie z którą Spółka jako serwiser zobowiązana była do wskazania kancelarii prawnej obsługującej wierzytelności ww. funduszu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej