21 lutego 2019

Raport Nr 21/2015

ZMIANA W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ – EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 5 marca 2015 roku dotyczące rejestracji zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej w Grupie Kapitałowej – EGB Finanse Sp. z o.o. Zmiana ta dotyczy wykreślenia z organu reprezentującego ww. spółkę Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej (Wiceprezesa Zarządu).

Tym samym zarząd EGB Finanse Sp. z o.o. jest tożsamy z Zarządem spółki dominującej EGB Investments S.A. i reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Matelę.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej