21 lutego 2019

Raport Nr 26/2016

PODPISANIE UMOWY ZLECENIA ZARZĄDZANIA CZĘŚCIĄ PORTFELA INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU GETBACK WINDYKACJI NSFIZ.

Treść raportu

18 października 2016 roku Spółka podpisała z ALTUS TFI S.A. umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego GetBack Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej także: fundusz).

Zgodnie z jej zapisami EGB Investments S.A. zostanie powierzone zarządzanie częścią portfela obejmującego sekurytyzowane wierzytelności nabywane przez fundusz.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej