21 lutego 2019

Raport Nr 81/2015

: REZYGNACJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 18 listopada 2015 r., wpłynęły do Spółki pisma, zawierające oświadczenia o rezygnacji:

  • Pana Zbigniewa Misztala oraz
  • Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej,

ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments SA, ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej