21 lutego 2019

Raport Nr 76/2015

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Treść raportu

EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, że 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęły umowy sprzedaży udziałów zawartych pomiędzy:

  • Spółką a EGB International S.à.r.l oraz
  • Spółką a 21 Concordia Sp. z o.o.

Na mocy ww. umów Spółka dokonała sprzedaży łącznie 2.000 udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o., stanowiących 100 % udziałów w ww. kapitale.

Po dokonaniu ww. transakcji EGB Investments S.A. nie posiada udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej