28 kwietnia 2015

28 KWIETNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 11/2015

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza GetBack S.A. podjęła Uchwały nr 18/2015 i 19/2015 w sprawie powołania z dniem 27 kwietnia 2015 r. w skład Zarządu GetBack S.A.:

  • Pana Konrada Kąkolewskiego i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu,
  • Pana Pawła Trybuchowskiego i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

 

Również w dniu 27 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza GetBack S.A. podjęła Uchwałę nr 20/2015 o powołaniu ze skutkiem od dnia 4 maja 2015 r. w skład Zarządu GetBack S.A. Pana Michała Synosia i powierzenia funkcji Członka Zarządu. Uchwały nr 18/2015, 19/2015 i 20/2015 weszły w życie z dniem podjęcia tj. 27 kwietnia 2015 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej