29 stycznia 2016

29 STYCZNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 1/2016

Daty przekazania raportów okresowych w 2016 roku

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że raporty okresowe w 2016 roku będą przekazywane w następujących terminach:

  • jednostkowy raport roczny spółki GetBack S.A. za rok 2015 – 21.03.2016 r.;
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2015 – 21.03.2016 r.;
  • jednostkowy raport półroczny spółki GetBack S.A. za I półrocze 2016 r.– 30.09.2016 r.;
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2016 r. – 30.09.2016 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej