21 lutego 2019

Raport Nr 21/2017

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2017 roku. Nowy termin publikacji ww. raportu to 31 lipca 2017 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 19/2017 z 29 czerwca 2017 roku, zmieniającym pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raporty kwartalnego za II kwartał 2017 roku (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z 2 stycznia 2017 roku), poprzednim deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 14 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Edyta Chabasińska-Rojek – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej