21 lutego 2019

Raport nr 37/2017

TYTUŁ RAPORTU: Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia oraz zamiaru rozpoczęcia negocjacji dotyczących połączenia EGB Investments S.A. z GetBack S.A. (AJ).

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („EGB”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie zamiaru połączenia poprzez przejęcie EGB (jako spółki przejmowanej) przez spółkę pod firmą GetBack S.A. (jako spółkę przejmującą) z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 oraz zamiarze rozpoczęcia negocjacji dotyczących planu połączenia.

Negocjacje będą toczyły się w ramach dwustronnych spotkań pomiędzy Zarządami obu spółek.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej