21 lutego 2019

Raport nr 45/2017

TYTUŁ RAPORTU: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację od jedynego akcjonariusza Spółki, tj. GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, że w dniu 27 listopada 2017 r. odbyło się, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez formalnego zwołania, przy udziale całego kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przewidzianych w porządku obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu dotyczące którejkolwiek z podjętych uchwał.

PODSTAWA PRAWNA: Inne uregulowania.

 

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej