21 lutego 2019

Raport Nr 15/2017

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AG (3/2015)

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 188.760 zł w ramach czwartego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00061.
Podstawa prawna

§4 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej