21 lutego 2019

Raport Nr 57/2016

ROZPOCZĘCIE EMISJI OBLIGACJI SERII AK (4/2016) W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.

Treść raportu

24 sierpnia 2016 r. Zarząd EGB Investments S.A., podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AK (4/2016) o wartości do 10 mln zł.

EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez Spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości Programu Emisji Obligacji, czyli 80 mln zł.

Informację o dojściu do skutku emisji, Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej