21 lutego 2019

Raport Nr 89/2015

POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż w związku z rezygnacjami złożonymi przez Zbigniewa Misztala, Jolantę Małgorzatę Niewiarowską oraz Zbigniewa Szachniewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, 15 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

  • Pani Iwona Nowak,
  • Pan Piotr Góralewski,
  • Pan Maciej Wejman.

W związku z powyższymi zmianami w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie:

  • Pan Jakub Ryba,
  • Pan Zygmunt Kostkowski,
  • Pani Iwona Nowak,
  • Pan Piotr Góralewski,
  • Pan Maciej Wejman.

Życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej